Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. lirik grek şairi anakreon'a (m.ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı) mal edildiği için, bu adla anılagelmiştir. anakreontizm, bir edebiyat türünden çok, belli bir hayat felsefesine dayanan bir şiir tarzını anlatmak için kullanılan bir terimdir. bu görüşe göre, yeryüzünde her şey geçicidir; onun için de, insanoğlu yalnız en güzele karşı ilgi duymalıdır.

oldukça basit zevkleri dile getiren bu şiir akımı, ilkin m.ö. VI. yüzyılda, bir kralın sarayında doğmuş, boş, yüzeysel bir hayat süren prenslerce pek beğenilmiştir. daha sonra, latinler'den catullus, fransızlar'dan h. estienne, remy belleau, ronsard da bu modayı benimseyerek, anakreontizmin etkisi altında kaldılar. bu şiir akımı, XVIII. yüz. yılda doruğuna eriştiyse de, yapmacıklığı, özentiliği yüzünden XIX. yüzyılda büsbütün bırakıldı.